Bestuur en commissies

Bestuur
Frans Alkemade-  voorzitter
Yvette Tuin – secretaris
Leo Besemer – penningmeester
Michiel Jonkers – bestuurslid
Freerk Broeyer – bestuurslid
Karlijn de Bruijn – bestuurslid

Redactie Nieuwsbrief
Frans Alkemade
Tom Ruigrok

Archiefcommissie 
Laura Hak
Karin Nelson
Eduard van Hengel

Webcommissie
Carolien Idema